ЦИТАТИ З ВОСЬМИКНИЖЖЯ В РАННІХ ДАВНЬОРУСЬКИХ ЛІТОПИСАХ, АБО ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ СМИСЛ ІСТОРИЧНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
УДК 222.6: 093.3: 94 (477). "Х-ХШ" Розглядаються приклади цитування біблійних книг Восьмикнижжя в давньоруських літописах - такі вирази, як "мужі мудрі та смислені". "Руси есть веселие пити" та ін. Дослідники давньоруської доби при вивченні біблійного впливу на середньовічне історіеписання часто покладаються на пізні версії давньослов'янськоі Біблії, що призводить до не цілком коректних висновків. Тим часом точна текстуальна форма біблійних цитат важлива для розуміння імплікацій хроністів та самого смислу історичних повідомлень. Відповідно, пропонується залучати ранні біблійні тексти - більш-менш подібні тим, що були доступними в XI - XIII cm. Під цим. кутом зору порівнюються та аналізуються фрагменти ранніх літописів і слов'янського Восьмикнижжя. Ключові слова: Давня Русь, середньовічні літописи, давньослов'янська Біблія, XI - XIII ст. Починаючи таку складну тему, слід насамперед зазначити, що ідея біблійного впливу на раннє давньоруське літописання усталена й загалом добре прийнята в науковій спільноті. Визнано, що прямі цитати з Біблії та алюзії дають розуміння задуму і смислу літописного повідомлення чи його окремих деталей. Відповідно, представлена читачеві стаття не претендує на відкриття нового поля у сфері наукових ідей, ідеться радше про точніше окреслення окремих параметрів дослідження. Рамки журнального формату обумовлюють і обсяг та характер матеріалу - усебічний аналіз джерел, на жаль, неможливий, відтак пропонується ланцюжок exempla, які ілюструють твердження та припущення автора. Потрібно уточнити термін "ранні літописи", оскільки він уживається у двох значеннях. Коли дослідник бере до уваги гіпотетичні, тобто реконструйовані вченими літописні зводи, тоді межею визначення "ранні" може виступати рубіж XI - XII ст.. і починатиметься цей ряд із "давніх" та "найдавніших" київських або новгородських зводів, а закінчуватиметься "Повістю временних літ" ("ПВЛ") та початковою частиною Новгородського першого літопису. Дещо ближчим до реалій є інше ... Читать далее
Read more____________________

This publication was posted on Libmonster in another country. The article seemed interesting to our editor.

Full version: https://libmonster.ru/m/articles/view/ЦИТАТИ-З-ВОСЬМИКНИЖЖЯ-В-РАННІХ-ДАВНЬОРУСЬКИХ-ЛІТОПИСАХ-АБО-ЯК-ЗМІНЮЄТЬСЯ-СМИСЛ-ІСТОРИЧНИХ-ПОВІДОМЛЕНЬ
Сербиа Онлине · 28 days ago 0 27
Professional Authors' Comments:
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Library guests comments
Actions
Rate
0 votes
Publisher
Сербиа Онлине
Belgrade, Serbia
26.03.2024 (28 days ago)
Link
Permanent link to this publication:

https://library.rs/blogs/entry/ЦИТАТИ-З-ВОСЬМИКНИЖЖЯ-В-РАННІХ-ДАВНЬОРУСЬКИХ-ЛІТОПИСАХ-АБО-ЯК-ЗМІНЮЄТЬСЯ-СМИСЛ-ІСТОРИЧНИХ-ПОВІДОМЛЕНЬ


© library.rs
 
Library Partners

LIBRARY.RS - Serbian Digital Library

Create your author's collection of articles, books, author's works, biographies, photographic documents, files. Save forever your author's legacy in digital form. Click here to register as an author.
ЦИТАТИ З ВОСЬМИКНИЖЖЯ В РАННІХ ДАВНЬОРУСЬКИХ ЛІТОПИСАХ, АБО ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ СМИСЛ ІСТОРИЧНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
 

Editorial Contacts
Chat for Authors: RS LIVE: We are in social networks:

About · News · For Advertisers

Serbian Digital Library ® All rights reserved.
2014-2024, LIBRARY.RS is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Serbia


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of affiliates, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. Once you register, you have more than 100 tools at your disposal to build your own author collection. It's free: it was, it is, and it always will be.

Download app for Android