LIBRARY.RS is a Serbian open digital library, repository of author's heritage and open archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
Attached Files
546 days ago
Wladimir Troyan: GlobalismPermanent address of the file on Libmonster server:

Permanent document address (direct link to the file):

https://library.rs/m/articles//download/20/3130

Upload date:

20.07.2017

Back link to this page for scientific work (for citations):

Wladimir Troyan: Globalism // Belgrade: Library of Serbia (LIBRARY.RS). Updated: 20.07.2017 . URL: https://library.rs/m/articles//download/20/3130 (date of access: 17.01.2019 )

No viruses! Tested by Libmonster.
© http://library.rs

Libmonster ID: RS-20
Author(s) of the publication: Wladimir Troyan

share the publication with friends & colleagues

Wladimir Troyan: Globalism

Please, see full text in the attachment.

Orphus

© library.rs

Permanent link to this publication:

http://library.rs/m/articles/view/Wladimir-Troyan-Globalism

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Alex PankovetsContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://library.rs/Pankovets

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Wladimir Troyan, Wladimir Troyan: Globalism // Belgrade: Library of Serbia (LIBRARY.RS). Updated: 20.07.2017. URL: https://library.rs/m/articles/view/Wladimir-Troyan-Globalism (date of access: 17.01.2019).

Publication author(s) - Wladimir Troyan:

Wladimir Troyan → other publications, search: Libmonster RussiaLibmonster WorldGoogleYandex

Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Publisher
Alex Pankovets
Minsk, Belarus
387 views rating
20.07.2017 (546 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes

Keywords
Related Articles
РАННЕФЕОДАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА НА БАЛКАНАХ. VI-XII вв.
Catalog: История 
4 days ago · From Serbia Online
У макроскопској стварности, гравитација се одређује масом. У микроскопској реалности, где је маса микрочестица скоро нула, постоји гравитација, где се микрочестице међусобно привлаче ротацијом. Светски простор је испуњен микроскопским вртлогима етер-гравитона. Гравитони ротацијом формирају полове магнета. Гравитон је магнетни дипол. Гравитони творе тијела атома и њихових језгара.
Catalog: Физика 
ТРУДЫ ПО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ СТРАН БАЛКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Catalog: История 
24 days ago · From Serbia Online
Рецензии. ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА НАРОДОВ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ И РОССИЯ. 1850 - 1864. ДОКУМЕНТЫ
Catalog: История 
25 days ago · From Serbia Online
Фотографија атома водоника снимљеног фотонизационим микроскопом показује да се електрони ротирају око једра атома који нису у орбиталима, већ у орбити одређеним законом класичне електродинамике. Гледајући потпуну орбиту на фотографији и тврдоглаво наставити да их зовемо орбитали, по нашем мишљењу, попут шизофреније. Валенцијске везе између атома одређују се њиховим магнетизмом. А. Ампереова хипотеза о природи магнетизма, заснована на чињеници да атоми свих супстанци које се окрећу око једра атома стварају микроструке, што доводи до магнетизма атома, није тачно. Магнетизам атома одређује се дебалансом пуњења, јер негативни и позитивни потенцијали делују нормално једно другом.
Catalog: Физика 
В. В. ИВАНОВ. Ленинская концепция истории: методология и методика исследования. Казань. Изд-во Казанского университета. 1985. 192 с.
Catalog: История 
69 days ago · From Serbia Online
Рецензии. Ю. А. ПИСАРЕВ. ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ И БАЛКАНЫ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
69 days ago · From Serbia Online
ДОСИФЕЙ ОБРАДОВИЧ
Catalog: История 
73 days ago · From Serbia Online
70-ЛЕТИЕ Л. С. ГАПОНЕНКО
Catalog: История 
78 days ago · From Serbia Online
РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК О ЛУЖИЦКИХ СЕРБАХ НАЧАЛА XIX ВЕКА
Catalog: История 
78 days ago · From Serbia Online

ONE WORLD -ONE LIBRARY
Libmonster is a free tool to store the author's heritage. Create your own collection of articles, books, files, multimedia, and share the link with your colleagues and friends. Keep your legacy in one place - on Libmonster. It is practical and convenient.

Libmonster retransmits all saved collections all over the world (open map): in the leading repositories in many countries, social networks and search engines. And remember: it's free. So it was, is and always will be.


Click here to create your own personal collection
Wladimir Troyan: Globalism
 

Support Forum · Editor-in-chief
Watch out for new publications:

About · News · Reviews · Contacts · For Advertisers · Donate to Libmonster

Serbian Digital Library ® All rights reserved.
2014-2019, LIBRARY.RS is a part of Libmonster, international library network (open map)


LIBMONSTER - INTERNATIONAL LIBRARY NETWORK